Users endpoint

User object

Name Type Description
id integer The user id
email string [email protected]
first_name string Fist name of the user
last_name string Last name of the user
fullname string first_name and last_name combined
api_key string nil

Validations

Field Value
first_name Must be present
last_name Must be present
password Lenght must be have a minimum of 6 characters
password_confirmation Must be present
email Must be present
email Must be true
email Must be unique

Endpoints

URL Description
POST api/v1/users Register as a new user
POST api/v1/auth Login as a user
DELETE api/v1/auth/sign_out Logout as the current user

POST api/v1/users

Het user endpoint geeft je een object met daarin een user attribute. Dit ziet er als volgt uit:

[
 {
  "user": {
   "id": 1,
   "email": "[email protected]",
   "first_name": "Henk",
   "last_name": "Serious",
   "full_name": "Henk Serious",
   "api_key": null
  }
 }
]

Status: HTTP/1.1 201 Created

Errors:

Als email al eenmaal gebruikt is, krijg je de volgende informatie terug:


{
 "email": [
  "has already been taken"
 ]
}

Status: HTTP/1.1 422 Unprocessable Entity

Als password te weinig characters heeft:

{
 "password": [
  "is too short (minimum is 6 characters)"
 ]
}

Status: HTTP/1.1 422 Unprocessable Entity

Als password niet meegestuurd wordt:

{
 "password": [
  "can't be blank",
  "is too short (minimum is 6 characters)"
 ],
 "password_confirmation": [
  "doesn't match Password"
 ]
}

Status: HTTP/1.1 422 Unprocessable Entity

Als password_confirmation niet gelijk is aan password:

{
 "password_confirmation": [
  "doesn't match Password",
  "doesn't match Password"
 ]
}

Status: HTTP/1.1 422 Unprocessable Entity

Als email niet meegestuurd word:

{
 "email": [
  "is not a valid email address",
  "can't be blank"
 ]
}

Status: HTTP/1.1 422 Unprocessable Entity

Als first_name mist:

{
 "first_name": [
  "can't be blank"
 ]
}

Als last_name mist:

{
 "first_name": [
  "can't be blank"
 ]
}

Status: HTTP/1.1 422 Unprocessable Entity

POST api/v1/auth

Bij een POST naar /api/v1/auth word de gebruiker ingelogt. Hierbij moet een email-veld en een password-veld meegestuurd worden. Tijdens het inloggen krijgt de gebruiker een API Key toegewezen, zodat de gebruiker alleen bij zijn eigen data kan.

Example request
POST http://localhost:3000/api/v1/auth

email: [email protected]
password: test123
Field Value
test123 [email protected]
password test123
Example response:

Status: HTTP/1.1 202 Accepted

[
 {
  "user": {
   "id": 1,
   "email": "[email protected]",
   "first_name": "Henk",
   "last_name": "Serious",
   "full_name": "Henk Serious",
   "api_key": "L0tluWnYVKzUCHKKQZQ4xAtt"
  }
 }
]

Errors:

Als er geen email meegestuurd wordt, krijg je de volgende informatie terug:

{
 "error": "Incorrect e-mail or password"
}

Status: HTTP/1.1 401 Unauthorized

Als er geen password meegestuurd wordt, krijg je de volgende informatie terug:

{
 "error": "Incorrect e-mail or password"
}

Status: 401 Unauthorized

DELETE api/v1/auth/sign_out

Bij een DELETE naar api/v1/auth/sign_out wordt de user uit de database opgezocht op basis van de API Key die gegeven is bij het inloggen. De toegewezen API key wordt bij het uitvoeren van DELETE op nil gezet

Example request
DELETE `http://localhost:3000/api/v1/auth/sign_out`

Successfully logged out
Field Value
api_key L0tluWnYVKzUCHKKQZQ4xAtt
Example response:

Status: HTTP/1.1 HTTP/1.1 200 OK

{
 "message": "Successfully logged out"
}